เราให้คำปรึกษา วางยุทธศาสตร์และกำหนดเป้าหมาย
ในการจัดทำเว็บไซต์(Strategic Web Consulting)
พร้อมทั้งพัฒนาระบบโปรแกรม(Web Application
Development)  เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล
ต่างๆ บนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย และสามารถจัดเก็บ
ในรูปแบบของฐานข้อมูล(Database) ได้อีกด้วย 

ในด้านการออกแบบเราจะคำนึงถึงรูปแบบและการสื่อสาร
(User Interface Design and Communication Strategy)
ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน และให้ตรงใจลูกค้ามากที่สุด

เราใช้ XHTML ร่วมกับ CSS ออกแบบเว็บไซต์ที่มีปฏิสัมพันธ์
กับผู้เข้าชม (Interaction Design and XHTML / CSS
Integration) โดยคำนึงการเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว ใช้งานง่าย
ตามมาตรฐาน W3C (ระบบมาตรฐานที่ใช้งานบนเวิลด์ไวด์เว็บ)
เพื่อการแสดงผลที่ดีในโปรแกรม Web Browser ที่ใช้กัน
แพร่หลายได้แก่ Internet explorer, Safari, Mozilla Firefox,
Google Chrome และ Opera รวมถึงเว็บเบราเซอร์บนมือถือ
(ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า)  นอกจากนี้เรายังใช้
Javascript, Ajax และ Flash animation เพิ่มลูกเล่นบน
เว็บไซต์ให้ดูน่าสนใจขึ้นอีกด้วย

สำหรับงานด้านสื่อมัลติมีเดีย เราสร้างสรรค์ผลงานได้หลาย
รูปแบบ เพื่อการใช้งานที่แตกต่างกัน ได้แก่

 • Mobile application

  ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือ เป็นมากกว่าเครื่องมือสื่อสาร
  ที่ใช้พูดคุย  ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ เช็คอีเมล  เราเล็งเห็นถึงความ
  สำคัญของเทคโนโลยีนี้ จึงได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อ
  ใช้บนมือถือได้ เช่น iPhone Application เป็นต้น
 • Presentation (Flash, Power Point)

  สื่อที่ใช้สำหรับงาน Presentation เป็นสื่อที่ใช้กันอย่าง
  กว้างขวาง ทั้งด้านการศึกษาและการตลาด  เรามี
  บริการที่ออกแบบสื่อ Presentation ให้มีรูปแบบที่
  สวยงาม น่าเชื่อถือ สำหรับหน่วยงานของคุณ
 • E-learning, CD Training

  โลกการศึกษาในปัจจุบันใช้สื่อมัลติมีเดียประกอบ
  การเรียนการสอนมากขึ้น เพราะทำให้ผู้เรียนเข้าใจ
  ในเนื้อหาได้ง่าย  หนึ่งในหน่วยงานที่ไว้วางใจใน
  บริการของเราคือ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Kiosk / Touch screen NV

  เรามีบริการจัดทำสื่อมัลติมีเดียสำหรับ ใช้ในการนำ
  เสนอบริการหรือสินค้าผ่านอุปกรณ์ Kiosk หรือTouch
  screen โดยคำนึงถึงการใช้งาน รูปแบบที่สวยงาม
  และน่าสนใจ สำหรับผู้ที่เดินผ่านไปมา
Portfolio
VISIONNEXTMEDIA
ELT
Fiat 500
Web design / CSS
cicadamarket
Web comunity
NECTEC
Web design / Joomla Customisation
Neil CNG Type 3
Web design / Backoffice
Happy Maichailen Awards 7
Website Development / Maintain
Siam Micro Works
Website Development / CMS
Column Tower LCD Presentation
Directory Presentation
TidyGift.com
E-commerce Website / CMS / Photography
PNA Group
Website development / CMS / Maintained
Fine Home
Flash Animation
Monte de Zea Hua Hin - Pool Villa & Condominium
Flash Animation
Wongnai iPhone Application
iPhone Application & UI Design
Wongnai
Web design
TCR Bank
Website Development / CMS / Multimedia Presentation / Photography
O2 Asia Travel Design
Website development / CMS
Happy Maichailen Awards 6
Website Development / Photo Editor On Website / Maintain
Bangkok Art and Culture Centre
Website development / CMS
RangkidTV Website
Website Development / CMS
Thai Microelectronics Center
Website development / CMS / VR360°
Jalpak Tour and Travel (Thailand)
Website development / CMS
Halal Thai Trade
Flash multimedia website
Chula E-Learning
Multimedia E-Learning
Happy Maichailen Awards 5
Website Development / Maintain
Column Tower
Website development / CSS / Flash
The Royal Projects
E-Catalogue
Business Soft
Website development / CMS
Happy Maichailen Awards 4
Website Development / Maintain
E-Funk Houser
Website development / Flash
Tim Security Guard
Website development
Quality Rent A Car
Website development / CMS
Worldwide Freight Forwarder
Website development
Anwar Live in Bangkok
Website development
Thai Bike World
Website development / CMS / Maintain
Chinese New Year (Greeting)
Flash animation
Column Tower Kiosk
Powerpoint Presentation
Acer Care Insurance
Flash Banner
Thai Constitution 2550
Website development
Bacc E-book
E-book
Genesis Media Com
E-Commerce website / CMS
His Majesty The King
Flash multimedia websites
Her Majesty The Queen
Website design / Flash / VR
TSPCA
Web development / CMS
Mc Donald
Website development / Flash multimedia
Amway Satinique
Microsite
Amway iCook
Microsite
The Quality Group
Website development / VR360°
Metal Mate
Website development / CMS

Client List

Acer Computer Co.,Ltd.

Amway (Thailand) Ltd.

Bangkok Art and Culture Centre

Business Soft Co., Ltd.

Chulalongkorn University

cicada

Column Tower

ENGLISH LANGUAGETUTION TUTION

Fine Home Housing Development Co., Ltd.

Foundation of 14 October Academy of Thailand

Gateway Estate Co., Ltd.

Genesis Media Com Co., Ltd.

McThai Co., Ltd.

MDX Co., Ltd.

Metal Mate Co., Ltd.

Ministry of Industry Thailand

Ministry of Information and Communication Technology

National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)

O2 Asia Travel Design Co.,Ltd

Phra Nakorn Automobile Co., Ltd.

Quality Rent A Car Co., Ltd.

RangkidTV

Royal Thai Government

Siam Micro Works 1994 Co., Ltd.

Thai Cradit Bank Public Company Limited

Thai Microelectronics Center

Thai Prestige Auto Sales Co., Ltd. (PNA Group)

Thai Society for The Prevention of Cruelty to Animals

Thailand Knowledge Center

The Quality Group

Tidy and Healthy Co., Ltd.

Tim Security Guard Co., Ltd.

Total Access Communication PLC. (DTAC)

VISIONNEXTMEDIA

Wan & Mou

Wongnai Media Co., Ltd.

Worldwide Freight Forwarder Co., Ltd.