อีกหนึ่งบริการสื่อสร้างสรรค์ของเราคือ งานสตูดิโอ อันได้แก่ การผลิตรายการโทรทัศน์ ถ่ายทำวิดีโอ
ถ่ายภาพนิ่ง และถ่ายภาพ 360°

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า...
จะได้เป็นทีมงานที่สร้างสรรค์งานคุณภาพให้แก่คุณ


Project List

Banrie Coffee

Column Residence

Column Tower

Dinsor's Photo Stock

Hino Motors Sales (Thailand) Ltd.

Leader House Co., Ltd.

Loxley Public Company Limited

Metal Mate Co., Ltd.

Samudra Retreat Resort & Spa (Samui)

Thai Microelectronics Center

Thailand Knowledge Center

The Thai Public Broadcasting Service (TPBS)

United Nation

Places

People

Things