เราสะสมประสบการณ์ด้านการออกแบบมา
อย่างมากมาย เริ่มจากบริการออกแบบเว็บไซต์
และสื่อมัลติมีเดีย ที่เป็นจุดเริ่มต้นของอีก
หลากหลายบริการที่เรามี ...


จากลุ่มลูกค้าที่เชื่อมั่นในบริการของเรา ทำให้ดินสอ
แอดเวอร์ไทซิ่ง ขยายงานบริการด้านออกแบบกราฟิก
สำหรับใช้ในหลายๆ สื่อ เช่น Brochure, Magazine Ad,
Billboard, Poster, Stationery เป็นต้น
และจากการที่ลูกค้าเล็งเห็นศักยภาพในการจัดการ และบริหาร
สื่อที่สร้างสรรค์ขึ้นสำหรับใช้ในงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ จึงเกิด
สายงานการจัดงานอีเว้นท์ขึ้นมา ทำให้ลูกค้าได้รับบริการอย่าง
ครบรูปแบบ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา และลดความยุ่งยาก
ในการติดต่อประสานงานได้มากปัจจุบัน ดินสอแอดเวอร์ไทซิ่ง ได้เพิ่มอีกหนึ่งบริการสื่อสร้าง
สรรค์ นั่นคืองานสตูดิโอ ได้แก่ งานถ่ายทำวิดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง
และถ่ายภาพมิติเสมือน 360 องศา เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
จะได้เป็นทีมงานที่สร้างสรรค์งานคุณภาพให้แก่คุณ


นอกจากนี้เรายังเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเยาวชนทาง
ช่องทีวีไทย “รายการแรงคิดทีวี” ซึ่งเป็นรายการรูปแบบใหม่
ที่ต้องการให้เยาวชนคนรุ่นใหม่หันมาสนใจปัญหาของประเทศ
และตระหนักถึงหน้าที่ของพลเมืองต่อสังคมและประเทศ

บริการของเรา
 
เว็บไซต์และสื่อมัลติมีเดีย
งานออกแบบกราฟิก
งานสตูดิโอ
งานอีเว้นท์