ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับทีมงานของเรา
ในตำแหน่งสำคัญดังนี้เว็บโปรแกรมเมอร์ (Web Programmer)

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีผลงานที่สามารถนำมาเสนอได้
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีความรู้และความเข้าใจในเรื่อง Social network Api / Facebook Algorithm
 • Program language PHP, MySql and jQuery
 • CSS with W3C compliant
 • Web action and Animation
 

Editor ตัดต่อรายการ

 • วุฒิการศึกษา ขั้่นต่ำ ปวส.
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ถนัดใช้โปรแกรม Final Cut Pro
 • ใช้โปรแกรมกราฟิคที่เกี่ยวข้องได้ Photoshop, After Effect, Motion
 • มีความรับผิดชอบสูง มนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้
 

บริหารงานลูกค้า (Account Executive)

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านการจัดการ การตลาด บริหาร เลขานุการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดีและมีความมั่นใจในตนเอง สามารถนำเสนอผลงานได้
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้านการประสานงานติดต่อลูกค้าเกี่ยวกับงานเว็บไซต์ งานพิมพ์
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office จัดการงานเอกสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี
 • พิมพ์ดีดได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ พูดอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

ธุรการ (Administration)

 • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. หรือ ปวส.
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office จัดการงานเอกสาร และมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน

กรุณาส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่าย
และระบุเงินเดือนที่ต้องการมาที่ hr@dinsoradvertising.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2047 2351